Українською | English
usaid banner

Слово редактора

Головний редактор

Головний редактор

Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України, Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Керівник Київського кардіоревматологічного міського центру, Голова Київського міського товариства терапевтів, Віце-президент Української асоціації кардіологів, Член Президії товариств кардіологів та ревматологів України, Член Європейської асоціації кардіологів, Член-кореспондент Національної Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор

Катерина Миколаївна Амосова

Головний редактор

Шеф-редактор

Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Завідувач кафедри хірургії №4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Науковий керівник міського центру хірургії на базі Олександрівської ЦМКЛ м. Києва, Президент Асоціації кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, Президент асоціації хірургів-гепатологів України, Член Європейської асоціації хірургів, Член правління Європейської асоціації судинних хірургів, доктор медичних наук, професор

Володимир Григорович Мішалов

 

Дорогі наші читачі та шановні автори!

З відчуттям великої відповідальності та амбітними сподіваннями ми розпочали нашу спільну з вами роботу над журналом у 2003 році. В основі журналу постала ідея Миколи Михайловича Амосова про важливість спільного видання для терапевтів та хірургів, що лікують серцево-судинні захворювання, адже у науковому аспекті суттєвим є поєднання різного досвіду та підходів до лікування. Метою було поєднання в випусках оригінальних досліджень, сучасних оглядів літератури, міжнародних настанов і концепцій в галузі серцево-судинних захворювань.

На сьогодні, журнал охоплює всі аспекти фундаментальної та клінічної кардіології, серцевої та судинної хірургії, інтенсивної терапії і профілактики серцево-судинних захворювань.

Редакція продовжує робити фахові скорочені огляди найбільш авторитетних міжнародних рекомендацій та консенсусів для здобуття СіС визнання широкої читацької аудиторії. Окрім роботи над здобуттям міжнародного визнання, редактори журналу дотримуються своєї первісної філософії – сприяння обміну клінічним досвідом між вітчизняними спеціалістами різних профілів у підходах до діагностики та лікування.

Ми продовжимо публікацію коротких оглядових статей на різні тематики, що мають важливе значення для наших читачів, адже кожна з них містить останню актуальну інформацію призначену як для фахівців в цій галузі, так і для представників інших спеціальностей. Багато з цих оглядів будуть присвячені міждисциплінарним проблемам в галузі фундаментальних наук, в тому числі цитології, імунології та генетиці, які стають все більш важливими для лікування ССЗ. Частина  оглядів відображатиме новий формат – «Протиріччя у ….» для об'єктивного висвітлення двох сторін питання, що сприятиме подальшому обговоренню, і змусить читача зробити свої власні висновки.

Ми також плануємо більш широко використовувати рубрику «Колонка редактора», для донесення питань політики журналу і академічної доброчесності. В цілому, нашою метою є підтримувати СіС, як провідний журнал у галузі серцево-судинних захворювань, забезпечити форум для презентації видатних досягнень науки, надати можливість висловитись клініцистам з первинними даними, необхідними для розробки нових стандартів і висвітлити наукові основи майбутніх підходів до лікування ССЗ.

Ми розуміємо важливість критичного колегіального погляду і етики в роботі над рукописами для збереження наукових цінностей у видавничій роботі і важливість ефективності редакційної команди. Крім членів редакційної колегії, ми залучаємо до цього захоплюючого наукового проекту  консультантів з усього світу.

За нашим переконанням найбільш важливими складовими успіху будь-якого наукового журналу є: постійне надходження високоякісних статей, самовідданість членів його редакції та професіоналізм тих, хто розглядає рукописи. Хотілось би застерегти молодших колег від принципу "публікуватися або загинути". Мета наукової публікації полягає в додаванні науковій спільноті нових знань, а не тільки додавання пункту у список публікацій автора. Ми вживаємо заходів для ретельної експертної оцінки всіх поданих рукописів, аби приймати тільки оригінальні роботи для публікації. Користуючись нагодою, звертаємось до всіх авторів, з проханням підготувати свої рукописи  відповідно до інструкцій журналу, для уникнення будь-яких затримок редакційної роботи і розчарування відмови у публікації. Ми постійно працюємо над розширенням кількості зовнішніх експертів для обробки майбутніх статей журналу. Планується також  створення рубрики «Лист до автора публікації», з метою живої дискусії між вченими, що дотримуються різних поглядів на аспекти однієї проблеми.

У минулому році журнал посів високе місце в світі наукових медичних публікацій України.

Ми  будемо вивчати можливості використання нових програмних засобів для підвищення ефективності обробки рукописів журналу і доповнення статей електронними додатками. Наша редакційна команда має на меті  включення журналу у визнані світові системи індексування наукових публікацій, підвищити індекс цитування авторів та здобути високе значення імпакт-фактора журналу в цілому, що дасть оцінку наукової цінності та авторитетності журналу.

 

Головний редактор, проф. К. М. Амосова
Шеф-редактор, проф. В. Г. Мішалов

 


Про журнал

Авторитетний журнал кардіологів і серцево-судинних хірургів України.


        

Детальніше

Актуальні проблеми

Ґрунтовне висвітлення актуальних проблем фундаментальної та клінічної кардіології, серцево-судинної хірургії, показ сучасних методів діагностики і лікування серцево-судинних хвороб, інформація про препарати вітчизняного та зарубіжного виробництва, публікація міжнародних стандартів діагностики і лікування.

Детальніше


Анкета читача

Ваші дані будуть використані для підтримки зв'язку, розповсюдження актуальної інформації стосовно журналу та інформування про події.

Заповнити анкету

Умови публікації

За високий науковий рівень, актуальність тематики журнал має статус наукового фахового видання, затверджений Президією Вищої атестаційної комісії України (Департаментом атестації кадрів МОН України) та включений до наукометричних системах Science Index та Google Scholar.

Детальніше

Анонс свіжого номера

№4(60) // 2017

Cover preview

Новини

АвторизаціяNotice: Undefined variable: err in /home/vitapol/heartandvessels.vitapol.com.ua/blocks/news.php on line 50

Журнали видавничої групи «ВІТ-А-ПОЛ»

У взаємодії з провідними науково-освітніми медичними закладами України, професійними лікарськими об'єднаннями засновані, виходять у світ відомі та авторитетні спеціалізовані науково-практичні журнали:


Контактна інформація

ВІТ-А-ПОЛ видавнича група

ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»,
вул. Академіка Єфремова, 19а, оф. 3, м. Київ, 03179
Тел.: (044) 465-30-83, 278-46-69, 309-69-13
Факс: (044) 465-30-83

Завідувач секретаріату науково-практичних журналів
Ольга Миколаївна Берник
Тел.: (044) 465-30-83
Електронна пошта: journals@au.moc.lopativ

(Адреса електронної пошти захищена від спаму; її потрібно перенабрати самостійно; при копіюванні виникнуть помилки!)

 

Додаткові контакти

Директор
Андрій Володимирович Поліщук

Фінансовий директор
Тая Петрівна Чечель
тел.: (044) 309-69-13
Електронна пошта: taisa.chechel@moc.liamg

(Адреси електронної пошти захищені від спаму; їх потрібно перенабрати самостійно; при копіюванні виникнуть помилки!)


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»